Hurrikaani yritystili

Tällä hakemuksella voitte hakea yrityksellenne Hurrikaani yritys-asiakkuutta, joka pitää sisällään tililuoton.

Hurrikaani yritykset –asiakkuuden tililuottosopimus/tililuoton käyttöehdot 09/2018.

Hurrikaani yritys -asiakkuuden tililuotonantaja on Hurrikaani Oy. Hurrikaani yritys –asiakkuuden tililuotonsaaja on asiakasyritys.

1. Tilin avaaminen

Tilin avauksen myöntämistä edeltää luottoharkinta. Yrityksen on täytynyt olla toiminnassa vähintään kaksitoista kuukautta (rekisteröitynä kaupparekisteriin vähintään kaksitoista kuukautta). Hurrikaani tarkastaa asiakasyrityksen luottotiedot sekä tarvittaessa asiakasyrityksen vastuuhenkilöiden henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä. Hurrikaanilla on oikeus yksipuolisesti hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakemuksen käsittelyaika on noin 5-10 arkipäivää hakemuksen saapumisesta.

2. Tilin käyttö

Tililuotto käy maksuvälineenä vain kivijalkamyymälässä, ei verkkokaupassa. Hakemuksessa on määriteltävä osto-oikeuksiin soveltuvien yrityskorttien määrä, sekä henkilöt kenelle asiakasyrityksessä on annettu tilinkäyttöoikeus (etunimi ja sukunimi). Hurrikaani ei ole vastuussa tilin käytöstä. Tilinkäyttäjä vastaa siitä, että Hurrikaanin henkilökunnalle annetaan ostotapahtuman aikana oikeat ja riittävät (asiakkaan itse haluamat) viitetiedot. Asiakasyritys on velvollinen maksamaan laskun Hurrikaanille, vaikka laskun viitetiedoissa olisi virhe tai puute.

3. Tilin irtisanominen Hurrikaanin toimesta

Hurrikaani voi välittömästi irtisanoa tilin, mikäli asiakasyrityksen taloudellinen tilanne muuttuu ja muutoksella voi olla vaikutuksia luoton hoitamiseen, tai asiakasyrityksellä on todettu olevan maksuhäiriöitä, tai jos asiakasyritys on antanut itsestään hakemuksessaan harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tilin avaamiseen (luoton myöntämiseen), tai asiakasyritys on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Tili voidaan irtisanoa myös siinä tapauksessa, että asiakasyritys jättää laskun maksamatta eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksesta huolimatta laiminlyöty erääntynyt maksu siirretään Hurrikaanin toimesta perintätoimiston hoidettavaksi.

4. Luottoraja

Hurrikaani pidättää oikeuden määritellä luottorajan tapauskohtaisesti. Myönnetystä luottorajasta ilmoitetaan asiakasyritykselle kirjallisesti tai suullisesti. Jos asiakasyritys haluaa myöhemmin nostaa luottorajaansa, suoritetaan uusi luottoharkinta. Mikäli tiliä käytetään harvakseltaan yhden vuoden aikana, Hurrikaani pidättää oikeuden laskea myönnettyä luottorajaa ajankohtaisen velkasaldon tasolle. Hurrikaani ilmoittaa tästä asiakasyritykselle kirjallisesti tai suullisesti.

5. Laskutus

Laskutusväli on kaksi 2 viikkoa. Saatte kaikki asiointinne yhdellä koontilaskulla. Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä.

6. Korko ja perittävä maksut

Korkolain mukainen viivästyskorko. Maksumuistutuksista peritään 5€ huomautusmaksu. Asiakasyritys korvaa Hurrikaanille perinnästä aiheutuneet kulut. Perimme paperilaskuista 2€ laskutuslisän, sähköpostilaskut ovat ilmaisia.

7. Muut ehdot

Hurrikaanin myyjähenkilöstöllä on oikeus tarkastaa osto-oikeutta käyttävän henkilön henkilöllisyys virallisesta valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Hakemuksessa olevien tietojen muutoksista on viipymättä ilmoitettava sähköpostitse asiakaspalvelu@tavaratalohurrikaani.fi tai puhelimitse 0342468320.

8. Omistuksenpidätysehto

Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu Hurrikaanille, kunnes koko kauppahinta on maksettu, eikä asiakasyrityksellä, velallisella ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen (tililuottosopimus, maksut ja saatavien perintä)

Elleivät osapuolet keskinäisin neuvotteluin pysty selvittämään erimielisyyksiään, ratkaistaan ne tililuotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai tililuotonantajan niin halutessa jossain muussa käräjäoikeudessa.

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes tililuotonantaja kirjallisesti toisin ilmoittaa.